Giften en donaties

Giften / Donaties binnen Europa kunt u overmaken naar rekeningnummer:
IBAN NL37 INGB 0009 0628 40
t.n.v. EFFATA! Blessing
o.v.v. 'uw gift bestemming' (tiende, speciaal offer, dankoffer, zending/evangelisatie, pasen, pinksteren, kerst, enz.)

Voor geldtransfer uit het buitenland:
IBAN/SEPA Nummer: NL37 INGB 0009 0628 40
BIC Nummer: INGBNL2A
Banknaam:    ING BANK N.V
                        Foreign Operation
                        P.O. Box 1800
                        1000 BV Amsterdam

Wilt u contact met ons opnemen dan kunt u een mail sturen naar:administratie@effata.nl

Uw gift/donatie is een mogelijke aftrekpost bij uw inkomstenbelasting aangifte.
Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een gift is dat u deze gift moet geven aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

EFFATA! Blessing heeft een ANBI registratie, voor controle klikt u op deze
link