Pinksterfeest

 

Waarom vieren we eigenlijk Pinksteren? Weer zo’n feestdag waar het niet altijd zo duidelijk van is wat er nu eigenlijk te vieren valt: Pinksteren. Ja, afgezien van het voorjaar, het nieuwe leven dat zichtbaar wordt. Nu vieren de gelovigen met Pinksteren de geboorte van de kerk. De kerk werd geboren toen de Heilige Geest werd gestuurd naar deze wereld. Dat was 10 dagen na hemelvaart.

Maar nog steeds wordt de persoon en het werk van de Heilige Geest in de kerk genegeerd, verkeerd begrepen en weerstaan. In deze tijd zijn de begrippen ‘vader’ en ’zoon’ u wel bekend, maar het woord ‘geest’ is misschien vervreemd. Terwijl de HEER Jezus ons beloofd heeft de Geest van de waarheid te sturen.

Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest’’ (Hand. 1:4,5)


Christengemeente EFFATA! organiseert een seminar en workshops om christenen deze vragen te helpen beantwoorden en zo worden ze toegerust met juiste Bijbelse kennis en inzicht over ‘waarom Pinksteren’ en de Heilige Geest.

De sprekers bij het seminar en workshops proberen de onduidelijkheid rondom Pinksteren en de Heilige Geest zoveel mogelijk weg te nemen. Graag nodigen wij u daarom uit deel te nemen aan dit seminar Waarom Pinksteren met als thema 'Catch the Fire' op zaterdag 18 mei 2013. Deelname aan het seminar en de workshops is geheel gratis! Aanmelden is niet verplicht wel handig voor ons in verband met het aantal te verstrekken gratis lesmaterialen en lunchpakketten die elke deelnemer bij aanvang zal ontvangen! We vragen u vriendelijk om de aanmelding voortijdig toe te zenden. We zien uw aanmelding graag tegemoet! Help ons informatie over het seminar te verspreiden en aan iedereen door te geven die belangstelling heeft voor dit seminar en de workshops.

We hopen uw enthousiasme te hebben opgewekt en u te mogen verwelkomen op de volgende workshop over de Heilige Geest!

Kom met een verlangen om méér van Hem en zijn Geest te ervaren! De Heilige Geest is er voor wie erom vraagt.