De doop met water


Veel christenen vieren geen Pinksteren (meer) of ze hechten niet veel waarde aan het Pinksterfeest omdat zij niet weten wat de betekenis van die dag is. Door deze onwetendheid van de gelovigen durven ze ook niet te wandelen met de Heilige Geest.

Bevindt u zich in deze situatie? Hebt u veel vragen over de Heilige Geest? Of wilt u meer weten hoe u met de Heilige Geest kunt wandelen?

Via deze weg nodigen wij u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse toerustingsdag op zaterdag voor de eerste Pinksterdag. Op die dag gaan de christengemeente EFFATA! en andere kerken een seminar en workshops houden waar de Heilige Geest centraal staat. Het thema van deze toerustingdag is “Waarom Pinksteren?”.

Bij verschillende workshops kunt u vragen stellen over de Heilige Geest. We willen u naar volle tevredenheid beantwoorden vanuit de Bijbel en de ervaringen van de verschillende sprekers met u delen. We willen geen vragen van deelnemers onbeantwoord laten!

Wij hopen dat u aan het eind van de dag bent verrijkt door de juiste kennis over de Heilige Geest en dat u Hem mag hebben ervaren.

Op zondag, de eerste Pinksterdag willen wij samen met u het Pinksterfeest vieren. We willen door middel van muziek, lofzang en zalving deze dag vieren! De doopdienst met de Heilige Geest is open voor iedereen die verlangt naar de Heilige Geest. Daar hoef je je niet voor op te geven!

Mis deze dag daarom niet!

Kom en ervaar persoonlijk de nabijheid en de uitstorting van de Heilige Geest over uw leven! Een Pinksterervaring!


God is geest, wie Hem aanbidt moet Hem aanbidden in geest en in waarheid’. Joh. 4:37