De Heilige Geest

De Heilige Geest is de belofte van Jezus Christus door Johannes de doper die zei,Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij (Jezus) zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur”.

Veel gelovige mensen lopen rond met een grote vraag over Pinksteren en ook over de Heilige Geest. De meeste gestelde vragen zijn: “Wie is de Heilige Geest?”, “Wat doet de Heilige Geest in mijn leven?”, en “Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?”. Terwijl de Heilige Geest is de Geest van God de Vader die de Heer Jezus aan ons verkondigde op hemelvaart.

Jezus zei in Johannes 16:12-15:

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft ”.