Waarom Pinksteren?


Pinksteren is een dag die niet bekend is bij veel mensen. Het is heel anders dan Kerst of Pasen. Sommige christenen vieren zelfs geen Pinksteren, terwijl de eerste gemeenten dit wel vierden en juist geen Kerst en daarvoor altijd Pasen/Pesach/Pascha! Pasen is altijd gevierd zowel door Joden als Christenen. Pinksteren is alleen door Christenen.

Handelingen 20:16

“Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. Hij wilde als het maar enigszins mogelijk was op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn.”

Paulus wilde de viering van het Pinksterfeest niet missen omdat hij wist dat Pinksterdag de dag is van de vervulling van Vaders’ belofte door Jezus. Op die dag werd de Heilige Geest uitgestort! Het is de belangrijkste dag van iedere gelovige.

Veel gelovige mensen lopen rond met een grote vraag over Pinksteren en ook over de Heilige Geest. De meest gestelde vragen zijn: “Wie is de Heilige Geest?”, “Wat doet de Heilige Geest in mijn leven?”, en “Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?”. Terwijl de Heilige Geest is de Geest van God de Vader die de Heer Jezus aan ons verkondigde op hemelvaart.

Veel christenen vieren geen Pinksteren (meer) of ze hechten niet veel waarde aan het Pinksterfeest omdat zij niet weten wat de betekenis van die dag is. Door deze onwetendheid van de gelovigen durven ze ook niet te wandelen met de Heilige Geest.

Bevindt u zich in deze situatie? Hebt u veel vragen over de Heilige Geest? Of wilt u meer weten hoe u met de Heilige Geest kunt wandelen?

Via deze weg nodigen wij u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse toerustingsdag op de zaterdag voor de eerste Pinksterdag. Op die dag gaan de christengemeente EFFATA! en eventueel met andere gemeenten een seminar en workshops houden waar de heilige Geest centraal staat. Het thema van deze toerustingsdag is “Waarom Pinksteren?”.

Mis deze bijzondere dag daarom niet!

Wij hopen dat u aan het eind van de dag bent verrijkt door de juiste kennis over de Heilige Geest en dat u Hem mag hebben ervaren.

Op zondag, op de eerste Pinksterdag willen wij samen met u het Pinksterfeest vieren. We willen door middel van muziek, lofzang en zalving deze dag vieren! De doopdienst met de Heilige Geest is open voor iedereen die verlangt naar de Heilige Geest. Daar hoef je je niet voor op te geven!

Bij verschillende workshops kunt u vragen stellen over de Heilige Geest. We willen u naar volle tevredenheid beantwoorden vanuit de Bijbel en de ervaringen van de verschillende sprekers met u delen. We willen geen vragen van deelnemers onbeantwoord laten!

Kom en ervaar persoonlijk de nabijheid en de uitstorting van de Heilige Geest in uw leven! Een Pinksterervaring!

‘God is geest, wie Hem aanbidt moet Hem aanbidden in geest en in waarheid’. Joh. 4:37