Visie en Missie

Onze VISIE is gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel:

‘EFFATA!’, wat betekent: ‘Ga open!’. Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat Hij doet is goed: zelfs doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’
Marcus 7: 34-37

Onze MISSIE is met name gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel:

"Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb"
(Matteüs 28:19-20).

"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: heb uw naaste lief als uzelf"

(Matteüs 22:37-39).

Onze visie en missie zijn dus gefundeerd op deze teksten: Heb God lief boven alles en heb uw naaste lief als uzelf; leer hen, doop hen en help hen op hun weg. Evangelisatie, vorming en discipelschap zijn daarbij de pijlers en fundament van de Kerk, de Gemeente van Jezus Christus!

VISIE
Het is onze visie om Capelle aan den IJssel en omstreken te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wij kunnen dit bereiken door bijeenkomsten, evangelisatie projecten en andere media. Wij richten ons op alle mensen die in Capelle aan den IJssel en omstreken wonen.

MISSIE
Het is onze missie om hen in de gemeente een plaats van liefde, verdraagzaamheid en gastvrijheid te geven. Een plaats waar verwonde, depressieve, gefrustreerde mensen een thuis zullen vinden door hoop, aanvaarding, liefde, bemoediging en begeleiding te ervaren.

De gemeente is een plaats, waar gebeden wordt voor zieken en voor bevrijding voor diegenen die gebonden zijn of die een of andere vorm van verslaving hebben. Het is een plaats waar mensen groeien tot geestelijke volwassenheid via de samenkomsten, Bijbelstudies, samen bidden, seminars en conferenties.

De gemeente moet een plaats zijn voor het klaarmaken en toerusten van gelovigen voor de bediening in Gods Koninkrijk.

Samengevat willen we een gemeente bouwen die:
1.    herstel brengt door de kracht en de genade van de heer Jezus.
2.    een geestelijk thuis biedt aan iedere gelovige als de schuilplaats bij God
3.    invloed brengt op de stad met de waarden van het konikrijk van God, een positief effect op de natië en doorbraken ervaren tot een effectief getuige in deze wereld