Skip to content

Bijbelstudie

Elke week is er op zaterdagmorgen om 10:30 uur Bijbelonderwijs in de ontmoetingszaal van de Morgenster.

Samen prijzen we God en bidden we tot Hem. Gedurende de Bijbelstudies gaat voorganger Emil Boen dieper in op het Woord van God.

Dit doen we aan de hand van bepaalde thema’s, Bijbelteksten en vragen die mensen stellen met betrekking tot de Bijbel. Het is van wezenlijk belang dat we het Woord van God goed leren kennen. De Bijbel leert ons dat Gods volk te gronde gaat door gebrek aan kennis (Hosea 4:6).

De Bijbel met al zijn boeken is door inspiratie van God geschreven. Alle boeken in de Bijbel zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en ons geloof ontbreekt. Ze brengen ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is (2 Timoteüs 3:16).

We geloven in de Bijbel als het Woord van God. Onfeilbaar en gezaghebbend als leidraad voor elke gelovige persoonlijk en voor het leven en functioneren van de gemeente.

U bent van harte welkom om samen met ons te bidden en Gods Woord te openen tijdens de Bijbelstudies.