Skip to content

Crèche en peuters

Tijdens de zondagse eredienst worden de baby’s en de peuters (0-4 jaar) liefdevol opgevangen door de crècheleidsters. Er is een leuke speelruimte ingericht voor de kleintjes waar zowel ruimte is voor de baby’s die nog een slaapje doen als voor de peuters die al lopen en spelen.

Kinderen hebben een heel speciale plaats bij Jezus, zo ook de baby’s en de peuters. Hij zegt “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods” (Lucas 18:16).

Alle kinderen worden opgevangen in liefde, warmte en veiligheid. Er zijn altijd minimaal twee leid(st)ers aanwezig, waardoor de kinderen veel persoonlijke aandacht krijgen. Er is allerlei speelgoed dat op hun belangstelling is afgestemd.

Ons gebed is dat de liefde voor Jezus bij deze kleinsten al in de crèche mag beginnen!