Skip to content

Kinderdienst

Jezus had voor kinderen een heel speciale plaats. Hij stond niet toe dat volwassenen de kinderen aan de kant schoven. Hij nam de kinderen zelfs als voorbeeld en zei: “Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij” (Matteüs 19:14 NBV).

Daarom worden er tijdens de zondagsdienst speciale kinderdiensten georganiseerd. Hier leren zij op hun eigen niveau en op een voor hen aansprekende wijze om te gaan met God en de Bijbel.

De kinderen beginnen de dienst altijd in de kerkzaal van Christengemeente EFFATA! en gaan na ongeveer een half uurtje naar hun eigen kinderdienst. De kinderen worden aan de hand van hun leeftijd in groepen ingedeeld:

Ook krijgen de kinderen de kans om zich te ontwikkelen op creatief terrein. Zo is er een heus kinderkoor “EFFATA! Kids Choir Music” en op speciale dagen, zoals met kerst en tijdens opdraagdiensten, verzorgt de zondagschool regelmatig een musical of een toneelstuk. Ook is er van tijd tot tijd een speciaal kinderkamp!

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een relatie opbouwen met God en dat die relatie de basis gaat vormen van hun leven. In de aparte kinderdiensten op zondagmiddag wordt er gezongen, gebeden met en voor elkaar, er wordt onderwijs gegeven vanuit de Bijbel op een bij deze leeftijd passende wijze en er is ruimte voor knutselen en spelen.