Skip to content

Tienerdienst

Wij zijn blij dat we in onze gemeente tieners hebben. Ze brengen de nodige gezelligheid en lawaai mee. Kortom: er is leven in de brouwerij.

Serieus: we zijn echt blij met jonge mensen, die samen bezig zijn om te ontdekken wie de Heer Jezus voor hen wil zijn. Het leven is spannend, soms ingewikkeld en moeilijk als je tiener bent. Het doel is om te ontdekken dat de Heer Jezus je beste Vriend wil zijn, maar ook jouw God, die graag wil dat je in alles kiest voor Hem.

Daarom komen de tieners van 12 t/m 17 jaar iedere 1ste en 3de zondag van de maand bij elkaar in hun eigen tienerdienst na lofprijzing en aanbidding in de eredienst. In een ontspannen sfeer worden er thema’s behandeld over actuele zaken in het leven van jou als tiener. Iedereen is vrij om zijn of haar mening te geven, maar er wordt ook altijd gekeken naar wat God in Zijn Woord er over te zeggen heeft. God is niet een of andere mythe uit een stoffig oud boek, maar Hij leeft en wil tot jou spreken en jou Zijn liefde laten zien!

Daarnaast ondernemen de tieners samen leuke activiteiten, zoals uitstapjes, film kijken, kerstgala, tienerkamp …

Iedereen in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar is welkom bij de tieneractiviteiten!

Het Christelijk geloof en de jongeren

“Gaat dat wel samen?”, “Is Christelijk geloof saai en achterhaald?”. Dit zijn misschien  wel de meest gestelde vragen.

“Nee!” is het antwoord. Christelijk geloof is zeker ook voor jongeren. Het is niet saai en zeker niet achterhaald! Eén ding moet je wel doen, achterhalen wat het wél is.

God heeft een bijzonder doel met jongeren. Jongeren zijn vol kracht, enthousiasme en creativiteit. Het zou “zonde” zijn om dat zomaar te verspillen.

Jezus wil ons leven veranderen. Hij zegt daarom ook: Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Joh.10:10).

Jij bent er met een doel. God wants you! Door Jezus heeft Hij de eerste stap genomen. Hij is bij ons gekomen om je een nieuwe start te geven en je op de juiste weg te zetten. Het oude is geweest en het nieuwe is gekomen.

Klik even door naar iLive! BASiC en iLive! Course wat ze voor jou betekenen!