Skip to content

Zondagsdienst

Zondagse eredienst

De eredienst is een samenkomst tot eer van God. Het is een dienst waarin we God de lof toezingen, Hem aanbidden en waar Gods Woord, de Bijbel, een belangrijke plaats inneemt. Er wordt uit de Bijbel gelezen en uitleg daarvan volgt in de prediking.

Nadat de kinderen naar hun eigen lokaal zijn gegaan, gaat de dienst verder met aanbidding van God. Een tijd van gebed, afgewisseld met het zingen van aanbiddingsliederen. Daarna volgt de lezing en de prediking van het Woord van de Levende God. 

Wij nodigen u van harte uit in onze wekelijkse eredienst, iedere zondag om 14:00 uur in de Morgenster in Capelle aan den IJssel in de wijk Schollevaar. Om 12.45 uur wordt er gebeden in zaal 3 van het gebouw. U bent van harte welkom om samen met ons te bidden.

De kinderen

Ook de kinderen maken het eerste gedeelte van de dienst mee, daarna gaan ze naar de kinderdienst. Er is een crèche voor de allerkleinsten en voor de kinderen die naar de basisschool gaan bestaan er diverse zondagschoolgroepen.

Tieners

Iedere 1ste en 3de zondag van de maand gaan de tieners van 12 t/m 17 jaar na het ophalen van de collecte naar hun eigen tienerdienst.

Moment van gebed

Soms wordt er na de dienst gebeden met mensen onder handoplegging en/of wordt er gezalfd met olie, voor geestelijke en lichamelijke noden. Wij geloven dat God de macht en de liefde bezit om mensen naar geest, ziel en lichaam te herstellen. Wij beseffen dat de uitwerking van zo’n gebed aan God is. Met andere woorden: wij kunnen het nooit bij Hem afdwingen, maar wél van Hem verwachten!

Gezellig samenkomen

Na iedere dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en onderling contact onder het genot van een kop koffie/thee of limonade en natuurlijk niet te vergeten lekkernijen!