Skip to content

Overdenking

Waarom Pinksteren?

Waarom vieren we eigenlijk Pinksteren? Weer zo’n feestdag waar het niet altijd zo duidelijk van is wat er nu eigenlijk te vieren valt: Pinksteren. Ja, afgezien van het voorjaar, het nieuwe leven dat zichtbaar wordt. Nu vieren de gelovigen met Pinksteren de geboorte van de kerk. De kerk werd geboren toen de Heilige Geest werd gestuurd naar deze wereld. Dat was 10 dagen na hemelvaart.

Maar nog steeds wordt de persoon en het werk van de Heilige Geest in de kerk genegeerd, verkeerd begrepen en weerstaan. In deze tijd zijn de begrippen ‘vader’ en ’zoon’ u wel bekend, maar het woord ‘geest’ is misschien vervreemd. Terwijl de HEER Jezus ons beloofd heeft de Geest van de waarheid te sturen.

Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest’’ (Hand. 1:4,5)


Christengemeente EFFATA! organiseert een seminar en workshops om christenen deze vragen te helpen beantwoorden en zo worden ze toegerust met juiste Bijbelse kennis en inzicht over ‘waarom Pinksteren’ en de Heilige Geest.

De sprekers bij het seminar en workshops proberen de onduidelijkheid rondom Pinksteren en de Heilige Geest zoveel mogelijk weg te nemen. Graag nodigen wij u daarom uit deel te nemen aan dit seminar Waarom Pinksteren met als thema ‘Catch the Fire’ op zaterdag 18 mei 2013. Deelname aan het seminar en de workshops is geheel gratis! Aanmelden is niet verplicht wel handig voor ons in verband met het aantal te verstrekken gratis lesmaterialen en lunchpakketten die elke deelnemer bij aanvang zal ontvangen! We vragen u vriendelijk om de aanmelding voortijdig toe te zenden. We zien uw aanmelding graag tegemoet! Help ons informatie over het seminar te verspreiden en aan iedereen door te geven die belangstelling heeft voor dit seminar en de workshops.

We hopen uw enthousiasme te hebben opgewekt en u te mogen verwelkomen op de volgende workshop over de Heilige Geest!

Kom met een verlangen om méér van Hem en zijn Geest te ervaren! De Heilige Geest is er voor wie erom vraagt.

De Heilige Geest

De Heilige Geest is de belofte van Jezus Christus door Johannes de doper die zei, ”Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij (Jezus) zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur”.

Veel gelovige mensen lopen rond met een grote vraag over Pinksteren en ook over de Heilige Geest. De meeste gestelde vragen zijn: “Wie is de Heilige Geest?”, “Wat doet de Heilige Geest in mijn leven?”, en “Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?”. Terwijl de Heilige Geest is de Geest van God de Vader die de Heer Jezus aan ons verkondigde op hemelvaart.

Jezus zei in Johannes 16:12-15:

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft .”

De Doop met

Veel christenen vieren geen Pinksteren (meer) of ze hechten niet veel waarde aan het Pinksterfeest omdat zij niet weten wat de betekenis van die dag is. Door deze onwetendheid van de gelovigen durven ze ook niet te wandelen met de Heilige Geest.

Bevindt u zich in deze situatie? Hebt u veel vragen over de Heilige Geest? Of wilt u meer weten hoe u met de Heilige Geest kunt wandelen?

Via deze weg nodigen wij u uit om deel te nemen aan de GRATIS toerustingsdag op zaterdag, 18 mei 2013. Op die dag gaan de christengemeente EFFATA! en andere kerken een seminar en workshops houden waar de Heilige Geest centraal staat. Het thema van deze toerustingdag is “Waarom Pinksteren?”.

Bij verschillende workshops kunt u vragen stellen over de Heilige Geest. We willen u naar volle tevredenheid beantwoorden vanuit de Bijbel en de ervaringen van de verschillende sprekers met u delen. We willen geen vragen van deelnemers onbeantwoord laten!

Wij hopen dat u aan het eind van de dag bent verrijkt door de juiste kennis over de Heilige Geest en dat u Hem mag hebben ervaren.

Op zondag, 19 mei willen wij samen met u het Pinksterfeest vieren. We willen door middel van muziek, lofzang en zalving deze dag vieren! De doopdienst met de Heilige Geest is open voor iedereen die verlangt naar de Heilige Geest. Daar hoef je je niet voor op te geven!

Mis deze dag daarom niet!

Kom en ervaar persoonlijk de nabijheid en de uitstorting van de Heilige Geest over uw leven! Een Pinksterervaring!

Programma

Programma Toerustingsdag ‘CATCH THE FIRE!’
ZATERDAG, 18 MEI 2013

– Gratis Toerustingsdag

10.00 uur

10.15 uur 

10.45 uur

11.00 uur 

11.45 uur 

12.30 uur

13.30 uur 

14.45 uur

16.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

Registreren

Praise & Worship

Sessie 1: Onderwijs Pinksteren

Sessie 2: Onderwijs Pinksteren

Gratis lunch

Workshops A1, B1, C1

Workshops A2, B2, C2

Einde toerustingsdag

ZONDAG, 19 MEI, Pinksterdag